dobro došli VUKOVAR / BELI MANASTIR / BOROVO / ERDUT / JAGODNJAK / MARKUŠICA / NEGOSLAVCI / ŠODOLOVCI / TRPINJA © zajedničko veće opština vukovar, eugena kvaternika 1, 32 000 vukovar - designed by miki1973 zajedničko vijeće općina vukovar заједничко веће општина вуковар joint council of municipalities vukovar Секретар ЗВО-а, Драгана Јецков, дипл.правник. - Основна школа „Маркушица“ Маркушица, - Средња медицинска школа у Краљеву, - Правни факултет Нови Сад, дипломирани правник, - Председница ОО СДСС-а општине Маркушица, - Секретар Заједничког већа општина Вуковар, - Члан Жупанијског већа српске националне мањине Вуковарско- сремске жупаније, - Члан Управног већа Српског културног центра Вуковар, - Потпредседница Жупанијског већа српске националне мањине Вуковарско-сремске жупаније. - Рођена 08.07.1976.      год. у Винковцима - Држављанство РХ, - Српкуња, - Православка, - Удана, мајка једног   детета,
tv produkcija zvo