dobro došli VUKOVAR / BELI MANASTIR / BOROVO / ERDUT / JAGODNJAK / MARKUŠICA / NEGOSLAVCI / ŠODOLOVCI / TRPINJA © zajedničko veće opština vukovar, eugena kvaternika 1, 32 000 vukovar - designed by miki1973 zajedničko vijeće općina vukovar заједничко веће општина вуковар joint council of municipalities vukovar Što je IZVOr ? иЗВОр  је самостални часопис Заједничког већа општина из Вуковара. РЕЧ УРЕДНИКА Заједничко веће општина у склопу рада Одбора за медије и информисање крајем 2006. покреће  самостални часопис под називом “иЗВОр”. Часопис у почетку излази тромесечно, а текстови су писани на два писма, латиници и ћирилици. иЗВОр покрива тематику везану уз културу, спорт, веру, привреду и дневно политичку ситуацију са подручја Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније, а нарочито са подручја градова Вуковара и Белог Манастира, те општина Борово, Ердут, Јагодњак, Маркушица, Негославци, Шодоловци и Трпиња. Од петог броја часопис у потпуности излази на ћириличном писму и српском језику, а током 2010. године прераста у месечник. Поред штампаног издања иЗВОр је могуће читати и у електронском облику путем наше web странице: www.zvo.hr, или на web страници ТВ Продукције ЗВО-а: www.tvprodukcija- zvo.com
tv produkcija zvo